Một quả cầu có trọng lượng riêng là 78000N/m được treo vào lực kế rồi nhúng chìm trong nước thì lực kế chỉ 13,6N.Hỏi nếu treo vậ

Question

Một quả cầu có trọng lượng riêng là 78000N/m được treo vào lực kế rồi nhúng chìm trong nước thì lực kế chỉ 13,6N.Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu?Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-11-20T22:58:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T22:59:23+00:00

  Đáp án: \(15,6N\)

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  + Lực đẩy Ác-si-mét: \({F_A} = {d_{nuoc}}V\)

  + Trọng lượng của vật: \(P = {d_{vat}}V\)

  Số chỉ của lực kế khi nhúng chìm vật trong nước là \(P – {F_A} = 13,6N\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {d_{vat}}.V – {d_{n{\rm{uoc}}}}V = 13,6\\ \Rightarrow V = \dfrac{{13,6}}{{{d_{vat}} – {d_{nuoc}}}} = \dfrac{{13,6}}{{78000 – 10000}} = {2.10^{ – 4}}{m^3}\end{array}\)

  + Khi treo vật ở ngoài không khí, số chỉ lực kế chính là trọng lượng của vật: \(P = {d_{vat}}.V = {78000.2.10^{ – 4}} = 15,6N\)

  Vậy, khi treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ \(15,6N\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )