Một quả cầu nhỏ, bằng kim loại có bán kính 1 mm đặt trong dầu. Hệ thống đặt trong điện trường đều, vecto E hướng thẳng đứng từ trên xuống, E=10^6 V/m.

Question

Một quả cầu nhỏ, bằng kim loại có bán kính 1 mm đặt trong dầu. Hệ thống đặt trong điện trường đều, vecto E hướng thẳng đứng từ trên xuống, E=10^6 V/m. Tìm điện tích của quả cầu để nó nằm lơ lửng trong dầu. Cho khối lượng riêng của kim loại và dầu lần lượt là D=2,7*10^3 kg/m^3 ; D=800 kg/m^3 . Lấy g=10 m/s^2

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-11-24T09:35:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:37:20+00:00

  Đáp án:

  \(q =  – 1,{13.10^{ – 7}}(C)\)

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích quả cầu: \(V = \frac{4}{3}\Pi {r^3} = \frac{4}{3}\Pi .{({10^{ – 3}})^2} = \frac{{\Pi {{.10}^{ – 4}}}}{{75}}({m^3})\)

  Khối lượng quả cầu: \(m = D.V = 2,{7.10^3}.\frac{{\Pi {{.10}^{ – 4}}}}{{75}} = 3,{6.10^{ – 3}}\Pi (kg)\)

  Để quả cầu nằm lơ lửng thì Fd=P

  \(\begin{array}{l}
  {F_d} = P \Leftrightarrow qE = mg\\
   \Rightarrow q = \frac{{mg}}{E} = \frac{{10.3,{{6.10}^{ – 3}}\Pi }}{{{{10}^6}}} = 1,{13.10^{ – 7}}(C)\\

  \end{array}\)

  Mà vecto E hướng thẳng đứng xuống dưới nên q<0 hay \(q =  – 1,{13.10^{ – 7}}(C)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )