một quả cầu nhỏ có khối lượng 200g gắn vào đầu một lò xo có độ cứng 80N/m để tạo thành con lắc lò xo. Vận tốc con lắc khi qua vị trí cân bằng là 20π c

Question

một quả cầu nhỏ có khối lượng 200g gắn vào đầu một lò xo có độ cứng 80N/m để tạo thành con lắc lò xo. Vận tốc con lắc khi qua vị trí cân bằng là 20π cm/s. Biên độ dao động của vật là

in progress 0
Eden 1 tuần 2021-12-04T05:39:02+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T05:40:34+00:00

    Đáp án: $\pi$ (cm)

    Giải thích các bước giải: Biên độ dao động của vật là: \(A = \frac{{{v_{\max }}}}{\omega } = \frac{{{v_{\max }}}}{{\sqrt {\frac{k}{m}} }} = \frac{{20\pi }}{{\sqrt {\frac{{80}}{{0,2}}} }} = \pi \left( {cm} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )