Một quả cầu nhỏ được lăn không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng có chiều dài là 6m .Biết quả cầu chuyển động thẳng nhanh dần đều và đi hết m

Question

Một quả cầu nhỏ được lăn không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng có chiều dài là 6m .Biết quả cầu chuyển động thẳng nhanh dần đều và đi hết mặt phẳng nghiêng mất 4s .
a) Gia tốc và vận tốc tức thời của quả cầu tại chân mặt phẳng nghiêng.
b) Thời gian và quãng đường đi được kể từ lúc bắt đầu thả lăn đến khi quả cầu đạt tốc độ 1m/s.

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-08-25T06:55:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:56:27+00:00

  Đáp án:

  $a) \ a=0,75 \ m/s^2$

  $b) \ s’=\dfrac{2}{3}m$

  Giải:

  a) Gia tốc của quả cầu:

  `s=\frac{1}{2}at^2`

  ⇒ $a=\dfrac{2s}{t^2}=\dfrac{2.6}{4^2}=0,75 \ (m/s^2)$

  Vận tốc tức thời của quả cầu tại chân mặt phẳng nghiêng:

  $v=at=0,75.4=3 \ (m/s)$

  b) Thời gian chuyển động của quả cầu:

  ⇒ $t’=\dfrac{v’-v_0}{a}=\dfrac{1-0}{0,75}=\dfrac{4}{3} \ (s)$

  Quãng đường quả cầu đi được:

  $s’=\dfrac{1}{2}at^2=\dfrac{1}{2}.0,75.(\dfrac{4}{3})^2=\dfrac{2}{3} \ (m)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )