Một quả cầu nhỏ, khối lượng m= 20g mang điện tích q= 10^-7 C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có vecto E nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng,

Question

Một quả cầu nhỏ, khối lượng m= 20g mang điện tích q= 10^-7 C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có vecto E nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc a= 30 độ. Tính độ lớn của cường độ điện trường; cho g = 10m/s^2

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-11-24T09:46:07+00:00 1 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:47:38+00:00

  Đáp án:

   1154700V/m

  Giải thích các bước giải:

   Khi quả cầu cân bằng thì: 

  \(\begin{array}{l}
  \tan \alpha  = \frac{{{F_d}}}{P} \Leftrightarrow \tan \alpha  = \frac{{qE}}{{mg}}\\
   \Rightarrow E = \frac{{\tan \alpha .mg}}{q} = \frac{{\tan 30.0,02.10}}{{{{10}^{ – 7}}}} = 1154700(V/m)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )