Một quả cầu thủy tinh đng kính =10cm khối lượng =375g Biết khối lượng riêng của quả cầu là 2,5g/cm3 ,và thể tích của vật đc xác định theo công thức V

Question

Một quả cầu thủy tinh đng kính =10cm khối lượng =375g
Biết khối lượng riêng của quả cầu là 2,5g/cm3 ,và thể tích của vật đc xác định theo công thức
V =(4*3,14*R*R*R):3
R là bán kính của vật
a) quả cầu rỗng hay đặc .Vì sao ?
b) nếu rỗng tính thể tích phần rỗng

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-11-26T01:28:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T01:30:04+00:00

  Tóm tắt: R=5 cm

                 m=375 g

  a, Thể tích của quả cầu là: V=$\frac{4}{3}$.3,14.R³=$\frac{4}{3}$.3,14.5³=$\frac{1570}{3}$ cm³

  Khối lượng riêng của quả cầu là: D=m/V=375/$\frac{1570}{3}$≈0,72 g/cm³

  ⇒ Quả cầu rỗng 

  b, Nếu không rỗng thì thể tích thực của quả cầu là: Vt=m/D=375/2,5=150 cm³

   thể tích phần rỗng là: Vr=V-Vt≈373,3333 cm³

  ( Bạn tự thay số vào công thức nha)

  0
  2021-11-26T01:30:36+00:00

  Đáp án:

   a. rỗng

  b.

  \(V” = 3,736{m^3}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  V = \frac{4}{3}\pi {R^3} = \frac{4}{3}\pi .0,{05^3} = 5,{236.10^{ – 4}}{m^3}\\
  V’ = \frac{m}{D} = \frac{{0,375}}{{2,5\frac{1}{{{{1000.10}^6}}}}} = 
  \end{array}\)

  vì V lớn hơn nên quả cầu rổng

  \(\begin{array}{l}
  b.\\
  V” = V – V’ = 5,{236.10^{ – 4}} – 1,{5.10^{ – 4}} = 3,736{m^3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )