một quả đạn có m=2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Một mảnh bay với vận tốc 250m/s theo phương ngang

Question

một quả đạn có m=2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Một mảnh bay với vận tốc 250m/s theo phương ngang .
a) hỏi mảnh kia bay theo phương nào, với vận tốc là bao nhiêu?
b) xác định vị trí chạm đất của mảnh thứ hai.

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-10-28T21:34:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:35:37+00:00

  Đáp án:

  a.Để bảo toàn vecto động lượng thì 3 vecto động lượng phải tạo với nhau thành một tam giác vuông.

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

  \[{p_1} = \sqrt {{p^2} + {p_2}^2}  \Rightarrow {v_1} = \frac{{\sqrt {{m^2}{v^2} + {{\left( {\frac{m}{2}} \right)}^2}{v_2}^2} }}{{\frac{m}{2}}} = 559m/s\]

  Góc lệch so với phương thẳng đứng là
  \[\tan \alpha  = \frac{{{p_2}}}{p} = \frac{{\frac{m}{2}{v_2}}}{{m.v}} = \frac{{250}}{{2.250}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha  = 26,56^\circ \]
  b. Viên 2 chuyển động ném ngang với vận tốc đầu bằng 250m/s

  Tầm xa của chuyển động ném ngang là:

  \[L = {v_2}\sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = 250.\sqrt {\frac{{2.h}}{{10}}}  = 50\sqrt {5h} \left( m \right)\]

  Với h là độ cao tại đó viên đạn nổ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )