Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 4m xuống đất. a/ Lực nào đã thực hiện công cơ học? Tính công của lực này? b/ Một làn gió thổi

Question

Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 4m xuống đất.
a/ Lực nào đã thực hiện công cơ học? Tính công của lực này?
b/ Một làn gió thổi theo phương song song với mặt đất có cường độ 130N tác dụng vào quả dừa đang rơi. Tính công của gió tác dụng vào quả mít?

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-16T07:48:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:49:28+00:00

  Đáp án:

   A=80J

  Giải thích các bước giải:\(m = 2kg;h = 4m\)

  a> Trọng lực đã thực hiện công cơ học. 

  Công của trọng lực: 
  \(A = P.h = m.10.h = 2.10.4 = 80J\)

  b> F=130N;

  Vì gió thổi theo phương vuông góc với quả dừa đang rơi ( lực gió không đủ mạnh để đẩy dừa đi theo phương ngang ) nên lực gió lúc này không sinh công trong chuyển động của vật. 

  0
  2021-09-16T07:49:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tóm tắt

  m=2kg=P=20N

  h= 4m

  a) trọng lực đã thực hiện công, A=P.h = 20 . 4 = 80(J)

  b) không đủ dữ kiện để trả lời, không đủ dữ kiện để trả lời, không đủ dữ kiện để trả lời,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )