Một quả dưa năng 2,5kg rơi từ trên cây cách mặt đất 800cm . Công của trọng lực là bao nhiêu

Question

Một quả dưa năng 2,5kg rơi từ trên cây cách mặt đất 800cm . Công của trọng lực là bao nhiêu

in progress 0
Charlie 4 tuần 2021-07-07T14:26:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:28:01+00:00

  Đáp án:

  200J

  Giải thích các bước giải:

  Công của trọng lực:

  $A = F . s = P . s = 10 . m . s = 10 . 2,5 . 8 = 200J$

  0
  2021-07-07T14:28:35+00:00

  Lời giải:

  Công của trọng lực:

  $A = F. s = P. s = 10. m. s = 10. 2,5. 8 = 200J$

  Học tốt !!!

  $—Pikachu—$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )