Một quần xã sinh vật gồm các sinh vật sau : vi sinh vật, gà, cáo, hổ, thỏ, heo rừng. + Xây dựng lưới thức ăn có thể có trong quần xã trên. Chỉ ra đâu

Question

Một quần xã sinh vật gồm các sinh vật sau : vi sinh vật, gà, cáo, hổ, thỏ, heo rừng.
+ Xây dựng lưới thức ăn có thể có trong quần xã trên. Chỉ ra đâu là mắt xích chung

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-07-27T09:08:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:10:12+00:00

  * Chuỗi thức ăn 

  Chuỗi thức ăn hay lưới thức ăn bắt buộc phải có sinh vật sản xuất 
  Đề thiếu , xem lại đề bài

  0
  2021-07-27T09:10:37+00:00

  để có 1 cho=uỗi thức ăn hây 1 lưới thức ăn cần có 1 sinh vaatjx sản xuất từ đó mới có nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho hệ sinh thai,…

  Nhưng mà bài ra thì chả có 1 sinh vật sản xuất nào→ đề sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )