một quần xã sinh vật gồm chim cây gỗ cáo châu chấu ếch nhái rắn sâu chim sâu bò hổ vi sinh vật gà 1 hãy thành lập các chuỗi có thể có trong các sinh v

Question

một quần xã sinh vật gồm chim cây gỗ cáo châu chấu ếch nhái rắn sâu chim sâu bò hổ vi sinh vật gà
1 hãy thành lập các chuỗi có thể có trong các sinh vật trên
2 xây dựng lưới thức ăn trên
3 đâu là mắt xích cung

in progress 0
Mary 1 năm 2021-09-20T18:02:26+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:03:51+00:00

   * Các chuỗi thức ăn là :

  1,Thực vật -> châu chấu -> ếch nháu -> gà -> VSV 

  2. Thực vật -> sâu -> chim ăn sâu -> VSV 

  3. Thực vật -> bò -> hổ -> VSV 

  4. Thực vật -> gà -> cáo -> hổ -> VSV 

  * Lưới thức ăn : Hình ảnh 

  * Mắt xích chung là : thực vật, gà , cáo , hổ , VSV 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )