Một quần thể ban đầu có 27.000 cá thể, sau 1 tháng sinh sản thêm 1.500 cá thể, tử vong 50% số sinh ra, tỉ lệ nhập cư 1% số sinh ra. Hãy tính kích thướ

Question

Một quần thể ban đầu có 27.000 cá thể, sau 1 tháng sinh sản thêm 1.500 cá thể, tử vong 50% số sinh ra, tỉ lệ nhập cư 1% số sinh ra. Hãy tính kích thước của quần thể trên sau 1 tháng.

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-10-13T05:42:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:44:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số cá thể tử vong: 1500 x 50%= 750

  Số cá thể nhập cư: 1500 x 1% = 15

  Vậy số cá thể của quần thể sau 1 tháng là:

  27000 + 1500-750+15= 27765 cá thể

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )