Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V 15W a) cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy

Question

Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V 15W
a) cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó
b) tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1h khi chạy bình thường

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-23T08:03:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:04:30+00:00

  Đáp án:

  a) Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là $12V$ để nó chạy bình thường.

         $I = 1,25A$ 

   b.          $A = 54000J$

  Giải thích các bước giải:

  a) Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là $12V$ để nó chạy bình thường.

  Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó là: 

        $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{15}{12} = 1,25 (A)$

  b. Điện năng mà quạt tiêu thụ trong 1h khi chạy bình thường là: 

      $A = P.t = 15.1.3600 = 54000 (J)$ 

  0
  2021-08-23T08:05:03+00:00

  $Tóm  tắt$

  $P=15W$

  $U=12V$

  $I=? A$

  $b) t=1h=3600s $

  $A=? kWh$

  a) Cần mắc quạt vào hiệu điện thế  12V để quạt chạy bình thường vì 12V là hiệu điện thế định mức của quạt điện 

  Cường độ dòng điện chạy qua quạt là :

  $I$=$\dfrac{P}{U}$ = $\dfrac{15}{12}$ = $1,25 (A)$

  b) Điện năng tiêu thụ của quạt trong 1h là: 

  $A=P. t = 15 . 3600 = 54000 (J) = 0,015 (kWh)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )