Một quốc gia không giàu về tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn có thể trở thành một cường quốc kinh tế thế giới nếu có yếu tố nào ?

Question

Một quốc gia không giàu về tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn có thể trở thành một cường quốc kinh tế thế giới nếu có yếu tố nào ?

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-01T06:03:12+00:00 1 Answers 48 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-01T06:04:59+00:00

     quốc già ko giàu về tài nguyên nhưng lại trở thành cường quốc kinh tế thế giới là nhật bản 

    yếu tố để nhât bản trở thành cường quốc kinh tế thế giớ là: trong thời kì thế chiến thứ 2 nhật bản đã xâm lược các nước châu á rồi lấy nguồn tài nguyên về nước.Không chỉ vậy khi làm một việc gì đó thì người nhật rất tập trung

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )