một quyển sách có khối lượng 250g được đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang a)tính trọng lượng của quyển sách ?

Question

một quyển sách có khối lượng 250g được đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang a)tính trọng lượng của quyển sách ?

in progress 0
Sarah 5 ngày 2021-12-04T06:17:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:18:32+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Trọng lượng của quyển sách là : P= mg= 0.25×10= 2.5 N

  0
  2021-12-04T06:18:49+00:00

  Đáp án: 2.5N

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )