một quyển sách được giảm giá 25% đồng.lúc đó giá sản phẩm là 30000 đồng.tính giá ban đầu của sản phẩm đó

Question

một quyển sách được giảm giá 25% đồng.lúc đó giá sản phẩm là 30000 đồng.tính giá ban đầu của sản phẩm đó

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-09T04:46:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:47:30+00:00

  Đáp án:

  Giá ban đầu của quyển sách là 

  30000 : 25% =120000(đồng)

  Giải thích các bước giải:

   XIN CTLHN

  0
  2021-09-09T04:47:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  giá ban đầu của quyển sách là 

  30000 : 25/100 =120000(ĐỒNG)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )