Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 60m chiều rộng bằng ⅗chiều dài. Tính chu vi và diện tích đó

Question

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 60m chiều rộng bằng ⅗chiều dài. Tính chu vi và diện tích đó

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-09-27T21:44:54+00:00 2 Answers 34 views 1

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:46:24+00:00

  Đáp án:

  Chiều rông hình chữ nhật là

  `60 \times \frac{3}{5} = 36 (m)`

  Chu vi hình chữ nhật là

  `(60+36) \times 2 = 192 (m)`

  Diện tích hình chữ nhật là

  `60 \times 36 = 2160 (m^2)`

  Đáp số : chu vi : `192 m`

  diện tích : `2160 m^2`

   

  0
  2021-09-27T21:46:33+00:00

  Chiều rộng là: `60*3/5=36m`

  Chu vi là: `(36+60)×2=192m`

  Diện tích là: `36*60=2160m^2`

  Đáp số: `192m` và `2160m^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )