một san truong hinh chu nhat co chu vi bang 264m . Chiều dài hon rong 10m

Question

một san truong hinh chu nhat co chu vi bang 264m . Chiều dài hon rong 10m

in progress 0
Jasmine 2 tuần 2021-12-04T16:55:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:56:53+00:00

  Đáp án:

   Chiều dài : 71m

   Chiều rộng : 61m

  Diện tích : 4331$m^{2}$ 

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi là:

  264 : 2=132 (m)

  Chiều dài của sân trường là:

  (132+10) : 2=71(m)

  Chiều rộng sân trường là :

  132-71=61(m)

  Diện tích của sân trường là: 

  71 x 61=4331( $m^{2}$ )

  0
  2021-12-04T16:57:07+00:00

  Đáp án:

  $\text{Tính diện tích ??}$

  $\text{Nửa chu vi của sân trường là:}$

  `264:2=132 (m)`

  $\text{Chiều dài sân trường là:}$

  `(132+10):2=71 (m)`

  $\text{Chiều rộng sân trường là:}$

  `132-71=61 (m)`

  $\text{Diện tích sân trường là:}$

  `71×61=4331 (m^2)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )