một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 36m và có nửa chu vi là 280m . tính diện tích sân vận động hình chữ nhật

Question

một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 36m và có nửa chu vi là 280m . tính diện tích sân vận động hình chữ nhật

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-11-28T13:03:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:04:50+00:00

  Nửa chu vi HCN chính là tổng chiều dài và chiều rộng HCN

  Chiều dài sân vận động là: 

  `(280 + 36) : 2 = 158 (m)`

  Chiều rộng sân vận động là: 

  `280 – 158 = 122 (m)`

  Diện tích sân vận động là: 

  `158` x `122 = 19276 (m^2)`

  Đáp số: `19276 m^2`

   

  0
  2021-11-28T13:04:56+00:00

  Chiều rộng sân vận động hình chữ nhật là:

  (280-36) : 2 = 122 ( m )

  Chiều dài sân vận động hình chữ nhật là:

  280- 122 = 158 ( m )

  Diện tích sân vận động hình chữ nhật là:

  122 x 158 = 19 276 ( m )

  $Chúc$ $học$ $tốt$ $:3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )