Một sinh vật (ricostenpest) có kiểu gen là 0.112Aa 0.232AA, 0.366AA . NẾU LẤY GEN CẤY VÀO CON CÁI bằng phương pháp Dung hợp tế bào trần . Biết sinh

Question

Một sinh vật (ricostenpest) có kiểu gen là 0.112Aa
0.232AA, 0.366AA . NẾU LẤY GEN CẤY VÀO CON CÁI bằng phương pháp Dung hợp tế bào trần . Biết sinh vật trên có n=86 . Tính số quần thể được ghép?

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-11-22T12:26:37+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-22T12:27:42+00:00

    86.Mình không chắc . 

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )