Một số bà con nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần chỉ gây hậu quả xấu chứ không có vai trò gì trong sản xuất và chọn giống. Em hãy cho biết

Question

Một số bà con nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần chỉ gây hậu quả xấu chứ không có vai trò gì trong sản xuất và chọn giống. Em hãy cho biết nhận định đó đúng hay sai? Giải thích.
T có đáp án nên các ông các bà làm cho đúng vào nhé
40 đ đó

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-09T23:12:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:13:13+00:00

  – Nhận định đó sai

  – Giải thích:

  + Tự thụ phấn, giao phối gần có thể gây ra hậu quả xấu→thoái hóa giống, vì tạo điều kiện cho các gen lặn tổ hợp tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn→ tính trạng xấu được biểu hiện (thoái hóa).

  + Ở một số loài thực vật tự thụ phấn, động vật giao phối gần do gen lặn không có hại nên không gây hậu quả xấu (đậu Hà Lan, chim bồ câu…..).

  + Trong chọn giống, tự thụ phấn và giao phối gần có vai trò: củng cố, duy trì một tính trạng mong muốn; tạo dòng thuần →thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại khỏi quần thể…..

  0
  2021-07-09T23:13:21+00:00

  +Trong sản xuất: tự thụ làm tăng tỉ lệ đồng hợp, giảm tỉ lệ dị hợp từ đó làm cho các gen gây hại nằm trên alen lặn có cơ hội biểu hiện ra kiểu hình gây thoái hóa giống.

  +Trong chọn giống: tự thụ và giao phối gần giúp tạo nhanh các dòng thuần chủng, cung cấp cho việc lai tạo để tạo ra đời con lai F1 có năng suất cao và phẩm chất tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )