Một số câu chuyện về lối sống giản dị mà cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh:

Question

Một số câu chuyện về lối sống giản dị mà cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh:

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-11-28T13:06:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:07:57+00:00

  là:

  -Đôi dép Bác Hồ – Lối sống giản dị

  -Bài học về giản dị và tiết kiệm

  -Sinh hoạt giản dị của Bác Hồ

  -Sự giản dị rơi nước mắt của Bác Hồ

  -Câu chuyện: Chú sang xông nhà cho Bác

  -Sự giản dị của Bác Hồ

  -………………

  0
  2021-11-28T13:08:03+00:00

  Đôi dép Bác Hồ,bài học về giản dị và tiết kiệm,sinh hoạt giản dị của bác hồ,chú sang xông nhà cho Bác,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )