Một số sách khi gói thành: 2 gói; 3 gói; 4 gói; 5 gói(mỗi lần gói số sách trong các gói là đều nhau) thì đều thừa 1 quyển. Tính số sách, biết số sách

Question

Một số sách khi gói thành: 2 gói; 3 gói; 4 gói; 5 gói(mỗi lần gói số sách trong các gói là đều nhau) thì đều thừa 1 quyển. Tính số sách, biết số sách đó trong khoảng 100 đến 150 quyển.
giúp mik với mn,mik đang cần gấp

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-07-10T12:09:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:11:09+00:00

  Đáp án:

  Gọi x là số sách cần tìm (x>0)

  Theo đề bài ta có 

  x-1 chia hết cho 2;3;4;5

  => x-1 thuộc BC(2;3;4;5)

  Ta có BCNN(2;3;4;5) = 2^2 .3 .5 = 60

  x- 1 thuộc {0;60;120;180;240;..)

  => x thuộc {1;61;121;181;241;..)

  Mà 100<=x<= 150

  Vậy x = 121 

  => số sách đó là 121 quyển 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-10T12:11:36+00:00

  Đáp án:

   Bạn tham khảo bài làm của mk nhé^^

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )