một số thêm 19 bằng 12,5 giảm đi 0,5 lần.Vậy số đó là

Question

một số thêm 19 bằng 12,5 giảm đi 0,5 lần.Vậy số đó là

in progress 0
Margaret 28 phút 2021-09-14T01:57:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T01:58:24+00:00

  Cách `1:`

  Số cần tìm khi thêm `19` bằng : 

  `12,5 : 0,5 = 25`

  Số cần tìm là :

  `25 – 19 = 6`

  Vậy số cần tìm là `6`

  Cách `2:`

  Gọi số cần tìm là `x (x>0)`

  Theo bài ra ta có :

  `x + 19 = 12,5 : 0,5`

  `x + 19 = 25`

  `x = 25 – 19`

  `x = 6` (thỏa mãn điều kiện)

  Vậy số cần tìm là `6`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )