Một số trừ đi 45 được 30. Số đó là: A. 95 B. 85 C. 75

Question

Một số trừ đi 45 được 30. Số đó là:
A. 95 B. 85 C. 75

in progress 0
Sarah 51 phút 2021-10-10T03:14:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T03:16:37+00:00

  @Zun

  Một số trừ đi 45 được 30. Số đó là:

  A. 95

  B. 85

  C. 75

   Vì 30 + 45 = 75 

  ⇒ 75 – 45 = 30

  0
  2021-10-10T03:16:43+00:00

  Đáp án: C.75

  Giải thích:

        Gọi số đó là x,ta có:

     x-45=30

     x      =30+45

     x      =75

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )