Một số từ cho một số từ sau: A) thật thà, hư hỏng san sẻ bạn học chăm chỉ gắn bó bạn đường ngoan ngoãn giúp đỡ bạn đọc khó khăn B) anh em anh cả anh

Question

Một số từ cho một số từ sau:
A) thật thà, hư hỏng san sẻ bạn học chăm chỉ gắn bó bạn đường ngoan ngoãn giúp đỡ bạn đọc khó khăn
B) anh em anh cả anh rể anh trai học tập học hỏi học đòi học gạo học lỏm học vẹt học hành
Hãy xếp các từ trên đây vào ba nhóm từ ghép tổng hợp từ ghép phân loại từ láy

in progress 0
aihong 5 tháng 2021-07-09T00:05:57+00:00 2 Answers 144 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:07:14+00:00

  a)

  -Từ ghép tổng hợp: hư hỏng, san sẻ, gắn bó, giúp đỡ

  -Từ ghép phân loại: bạn học, bạn đường, bạn đọc

  -Từ láy: thật thà, chăm chỉ, khó khăn, ngoan ngoãn

  b) 

  -Từ ghép tổng hợp: anh em, học tập

  -Từ ghép phân loại: anh cả, anh rễ, anh trai,  học đòi, học gạo, học lỏm, học vẹt

  -Từ láy: học hỏi, học hành

  0
  2021-07-09T00:07:50+00:00

  a) *Từ ghép phân loại : Bạn học, bạn đường, bạn đọc.

      *Từ láy : Thật thà, khó khăn, chăm chỉ, ngoan ngoãn.

      *Từ ghép tổng hợp : Hư hỏng, san sẻ, gắn bó, giúp đỡ, anh em, học tập, học hỏi, học hành.

  b) *Từ ghép phân loại : Anh cả, anh rể, anh trai, học đòi, học gạo, học lỏm, học vẹt.

       *Từ ghép tổng hợp: Anh em, học tập, học hỏi, học hành.

           ~ Chúc bạn học tốt ~        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )