một số tự nhiên có 2 chữ số với tổng các chữ số bằng 14.Nếu viết ngược lại thì được số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn số ban đầu là 18 đơn vị. Tìm số tự

Question

một số tự nhiên có 2 chữ số với tổng các chữ số bằng 14.Nếu viết ngược lại thì được số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn số ban đầu là 18 đơn vị. Tìm số tự nhiên ban đầu

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-15T08:48:30+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T08:50:28+00:00

  Đáp án: 68

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số tự nhiên ban đầu có dạng $\overline {ab} \left( {0 < a,b \le 9} \right)$

  => a+b=14

  Do viết ngược lại thì được số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn số ban đầu là 18 đơn vị nên:

  $\begin{array}{l}
  \overline {ba}  – \overline {ab}  = 18\\
   \Rightarrow 10b + a – \left( {10a + b} \right) = 18\\
   \Rightarrow 9b – 9a = 18\\
   \Rightarrow b – a = 2\\
   \Rightarrow b = a + 2\\
  Thay\,b = a + 2\\
  a + b = 14\\
   \Rightarrow a + \left( {a + 2} \right) = 14\\
   \Rightarrow 2.a + 2 = 14\\
   \Rightarrow 2.a = 12\\
   \Rightarrow a = 6\\
   \Rightarrow b = a + 2 = 8\left( {tmdk} \right)
  \end{array}$

  Vậy số ban đầu là 68

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )