Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn h

Question

Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu 370. Tìm số ban đầu.

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-05T09:39:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:40:33+00:00

  Đáp án: Những phần mk in đậm là phần quan trọng cần phải ghi , ko ghi là sai nha .

   

  Giải thích các bước giải:

  – Từ bài trên ta phân tích ra như sau :

  Với một số có hai chữ số bất kì ta luôn có: xy = 10x + y

  Khi thêm chữ số 1 xen vào giữa ta được số: x1y = 100x + 10 + y

  Vì chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục nên ta có y = 2x.

  Số mới lớn hơn số ban đầu 370 nên ta có phương trình:

  100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370.

  – Từ cách phân tích trên ta có cách làm sau

  Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x (x ∈ N; 0 < x ≤ 9).

  ⇒ Chữ số hàng đơn vị là 2x

  ⇒ Số cần tìm bằng A = x(2x) = 10x + 2x = 12x

  Sau khi viết thêm chữ số 1 vào giữa hai chữ số ta được số mới là:

  B = x1(x2) = 100x + 10 + 2x = 102x + 10

  Theo đề bài số mới lớn hơn số ban đầu 370, ta có B = A + 370 nên ta có phương trình

  102x + 10 = 12x + 370

  ⇔ 102x – 12x = 370 – 10

  ⇔ 90x = 360

  ⇔ x = 4 (thỏa mãn)

  Vậy số cần tìm là 48.

  0
  2021-10-05T09:41:10+00:00

  `#Kenshiro`

  Gọi chữ số hàng chục của số ban đầu là `x (0<x≤9,x∈N)`

  Theo bài, ta có:

  – Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục => Chữ số hàng đơn vị của số ban đầu là : `2x`

  `⇒` Số tự nhiên ban đầu là:

   `x.10+2x =12x`

   Thêm số 1 xen giữa hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị, ta được số mới là:

  `x.100+1.10+2x =102x+10`

   Số mới lớn hơn số ban đầu `370` nên ta có phương trình:

   ` (102x + 10) – 12x = 370`

  `⇒ 102x – 12x = 370 – 10`

  `⇒ 90x = 360`

  `⇒ x = 4 (TMĐK)`

  `⇒` Chữ số hàng chục của số ban đầu là `4`

  `⇒` Chữ số hàng đơn vị của số ban đầu là `2.4 = 8`

  Vậy số ban đầu là `48`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )