một số tự nhiên lẻ có 2 chữ số và chia hết cho 5 .hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng 86.tìm số đó

Question

một số tự nhiên lẻ có 2 chữ số và chia hết cho 5 .hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng 86.tìm số đó

in progress 0
Daisy 26 phút 2021-09-28T06:52:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T06:53:24+00:00

  $\text {·Gọi a là chữ số hàng chục ( Đk: x∈N*, a > 0 ; a ≤9)}$

  $\text {·Số tự nhiên lẻ có 2 chữ số chia hết cho 5 có dạng:}$

  $\text {*5=10a+5}$

  $\text {·Ta thấy hiệu và chữ số hàng chục bằng 68 nên ta có pt:}$

  $\text {(10a+5-a=86}$

  $\text {⇔10a+5-a=86}$

  $\text {⇔10a-a=81}$

  $\text {⇔9a=81}$

  $\text {⇔a=9}$

  $\text {Vậy chữ số cần phải tìm là 9+86=95}$

  $\text {Chúc bạn học tốt~}$

   

  0
  2021-09-28T06:53:59+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )