Một số ví dụ của đời sống về quá trình đẳng áp

Question

Một số ví dụ của đời sống về quá trình đẳng áp

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-07-21T01:46:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:48:05+00:00

  -Đun nóng nước trong bình kín

  -Ném 1 quả bóng bàn vào trong nước quả bóng sẽ phồng lên

  0
  2021-07-21T01:48:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bơm bóng từ từ ( ko lm thay đổi nhiệt độ trg quá trình )

  Thổi bóng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )