một số việc làm tốt quyền tự do kinh doanh

Question

một số việc làm tốt quyền tự do kinh doanh

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-03T00:28:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:29:43+00:00

  Đáp án: 

  + Không kinh doanh các hàng quốc cấm

  + Tự ý kinh doanh mặt hàng mà mình muốn kinh doanh 

  + Mở mang thị trường sản phẩm đó

  + Làm cho khách hàng biết đến rộng rãi về mặt hàng đó ,….

  0
  2021-09-03T00:29:49+00:00

  một số việc làm tốt quyền tự do kinh doanh

  *Được lựa chọn:

  +Hình thức tổ chức kinh tế

  +Ngành nghề

  +Quy mô kinh doanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )