Một sợi dây dài5m20cm.Bạn An muốn cắtra một đoạn dài 130cm mà ko có thước.Em hãy nêu cách làm giúp bạn An nhé!

Question

Một sợi dây dài5m20cm.Bạn An muốn cắtra một đoạn dài 130cm mà ko có thước.Em hãy nêu cách làm giúp bạn An nhé!

in progress 0
Genesis 4 ngày 2021-12-06T18:41:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:43:33+00:00

  Đáp án:

  5m20cm = 520cm

  Muốn chia sợi dây ra thành 1 đoạn dài 130 cm thì ta sẽ phải chia sợi dây ra làm: 

      520 : 130 = 4 (phần)

  Vậy bạn An nên:

  (Cách viết chi tiết)

  – Gấp đôi sợi dây lại một lần.

  – Sau đó bạn cắt làm đôi phần dây đó.

  – Tiếp tục gấp đôi sợi dây đã cắt lại thêm một lần nữa.

  – Rồi lại cắt đôi ra phần sợi dây vừa được gấp trước đó.

  Bạnn An sẽ được một đoạn dây dài 130cm.

  (Cách viết ngắn gọn)

  Gấp sợi dây ra làm 4 phần đều nhau. Cắt 1 phần đã được chia đều ra trước đó. Bạn An sẽ cắt được một đoạn dây dài 130cm.

  Chọn phần viết chi tiết hay ngắn gọn đều đúng nhé!

   

  0
  2021-12-06T18:43:44+00:00

  Ta có : 5m20 cm = 520 cm

  Mà 520 = 130 x  4 

  Vậy gập đoạn dây thành 4 phần bằng nhau rồi cắt là được

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )