Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây t

Question

Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là bao nhiêu?

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-11-07T17:40:45+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:42:04+00:00

  Đáp án:

   n=1250v

  Giải thích các bước giải:

  1 vòng chiếm 0,08m => chiều dài ống l=40cm có số vòng: 
  \[N = \frac{l}{d} = \frac{{40}}{{0,8}} = 500v\]

  số vòng trên 1m chiều dài: 
  \[n = \frac{N}{l} = \frac{{500}}{{0,4}} = 1250v\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )