Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s.phương trình sóng của một điểm trên phương truyền sóng đó là u0 = a cos

Question

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s.phương trình sóng của một điểm trên phương truyền sóng đó là u0 = a cos( 2π/T*t)cm.một điểm M cách O một khoảng bước sóng/3 thì ở thời điểm t = 1/6 chu kì có độ dịch chuyển uM= 2 cm. biên độ sóng a là

in progress 0
Alice 2 ngày 2021-12-07T22:40:14+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:42:10+00:00

  Đáp án: 4cm

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình truyền sóng tại M cách sau O \(\dfrac{\lambda}{3}\) là :

  \(u_M= a.cos(2\pi.\dfrac{t}{T} – \dfrac{2\pi.d}{\lambda})\)

  \(2=a.cos(\dfrac{2\pi}{6} -\dfrac{2\pi}{3})\)

  \(\to a = 4cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )