Một sóng cơ lan truyền trên một phương truyền sóng từ O đến M tốc độ 4m/s. phương trình sóng tại O là u=3cos(2pi T) cm. Viết pt sóng tại M Cách O một

Question

Một sóng cơ lan truyền trên một phương truyền sóng từ O đến M tốc độ 4m/s. phương trình sóng tại O là u=3cos(2pi T) cm. Viết pt sóng tại M Cách O một đoạn 10cm

in progress 0
Serenity 1 tuần 2021-11-29T07:52:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T07:54:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   T= 2pi/omega = 1s

  => lamda = v. T= 4m= 400cm

  => uM = 3 cos (2pi t – $\frac{2pi 10 }{lamda}$) = 3 cos ( 2pi t – $\frac{pi}{20}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )