một sóng có tần số 120Hz truyền trong 1 môi trường với tốc đọ 60m/s thì mức sóng của nó là

Question

một sóng có tần số 120Hz truyền trong 1 môi trường với tốc đọ 60m/s thì mức sóng của nó là

in progress 0
Maria 6 ngày 2021-12-04T07:04:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:05:40+00:00

  $\lambda = \frac{v}{f} = 60/120 = 0,5m$

  0
  2021-12-04T07:06:18+00:00

  Đáp án: 1(m)

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )