Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1/2m chiều rộng 1/3m chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau tính diện tích của mỗi phần

Question

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1/2m chiều rộng 1/3m chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau tính diện tích của mỗi phần

in progress 0
Kennedy 18 phút 2021-09-07T21:14:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T21:15:43+00:00

  Đáp án:

  1/8m2

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

  1/2 x 1/3 = 1/6 (m2)

  Diện tích mỗi phần là:

  1/6 : 3 = 1/8 (m2)

  Đáp số: 1/8 m2

  0
  2021-09-07T21:16:03+00:00

  Đáp án:

  1phần 18

  Giải thích các bước giải:

  diện tích tb đó là 1/2 ×1/3=1/6

  diện tích của mỗi phần là 1/6 ÷3=1/18

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )