Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích bằng 8/15 m2 một cạnh của hình chữ nhật là 2/5 m . Tính chu vi của tấm bìa đó? Mik cảm ơn trc nhé ????

Question

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích bằng 8/15 m2 một cạnh của hình chữ nhật là 2/5 m . Tính chu vi của tấm bìa đó?
Mik cảm ơn trc nhé ????

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-30T14:02:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:03:39+00:00

  Cạnh còn lại của tấm bìa hình chữ nhật là:

       8/15 : 2/5 = 4/3 (m)

  Chu vi của tấm bìa đó là:

       (2/5 + 4/3) x 2 = 52/15 (m)

                                   Đáp số: 52/15m

   

  0
  2021-11-30T14:03:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  chiều rộng là 8/15:2/5=4/3(m)

  chu vi là  (2/5+4/3)x2=52/15 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )