một tấm bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm chiều rộng kém chiều dài 8 cm Tính diện tích Tấm bìa hình chữ nhật đó

Question

một tấm bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm chiều rộng kém chiều dài 8 cm Tính diện tích Tấm bìa hình chữ nhật đó

in progress 0
Rose 4 tuần 2021-08-17T05:17:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:18:38+00:00

  @gaukind2008

  Chiều dài hình chữ nhật đó là:

        ( 26 + 8 ) ÷ 2 = 17 ( cm )

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

       26 – 17 = 9 ( cm ) 

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

       17 × 9 = 153 ( $cm^{2}$ )

            Đáp số: 153 $cm^{2}$ 

   #Team FA

  0
  2021-08-17T05:18:44+00:00

  Đáp án:

  `153cm^2`

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng của tấm bìa là:
  `(26-8):2=9(cm)`
  Chiều dài của tấm bìa là:
  `(26+8):2=17(cm)`
  Diện tích tấm bìa đó là:
  `9xx17=153(cm^2)`
  Đáp số:`153cm^2`
  Giải thích:
  Công thức tìm `2` số khi biết tổng và hiệu
  Số lớn:`text{(Tổng+hiệu):2}`
  Số bé:`text{(Tổng-hiệu):2}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )