Một tấm bìa hình vuông có diện tích bằng 30% của 27000mm.Tính cạch của tấm bìa(đơn vị là cm)

Question

Một tấm bìa hình vuông có diện tích bằng 30% của 27000mm.Tính cạch của tấm bìa(đơn vị là cm)

in progress 0
Caroline 4 phút 2021-09-14T09:23:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:24:41+00:00

  Diện tích của tấm bìa đó là: 

  27000.30%=8100(mm^2)

  Cạnh tấm bìa đó là:

  Căn bậc 2 của 8100=90(mm)=9(cm)

  Đáp số: 9cm

  0
  2021-09-14T09:24:43+00:00

  27000mm

  Diên tích hình vuông là:

  27000.30%=8100(mm)

  Ta có: 8100=90.90

  Đổi 90mm=9 cm 

  Cạnh tấm bìa =9 cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )