một tam giác ABC vuông tại  biết AB=6cm,AC=8cm,gọi M là trung điểm của BC tính AM

Question

một tam giác ABC vuông tại  biết AB=6cm,AC=8cm,gọi M là trung điểm của BC tính AM

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-08-21T17:17:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:18:23+00:00

  `text{Xét ΔABC vuông }`

  `⇒AB^2+AC^2=BC^2`

  `⇒6^2+8^2=BC^2`

  `⇒BC=10`

  `text{ΔABC vuông , AM trung tuyến}`

  `text{⇒AM = 1/2 BC}`

  `text{mà M trung điểm BC }`

  `text{⇒ AM = MB = MC = 5cm }`

  `text{@Bạch Phượng Cửu }`

  0
  2021-08-21T17:19:03+00:00

  Đáp án:

  $AM=5(cm)$

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng định lý py-ta-go vào ΔABC, vuông tại Â:

  $BC²=AB²+AC²$

  $BC²=6²+8²$

  $BC²=36+64$

  $BC²=100$

  $BC=\sqrt{100}$

  $BC=10(cm)$

  Vì M là trung điểm của ΔABC(vuông tại Â)

  ⇒AM=MB=MC(tính chất đường trung tuyến trong Δ ⊥)

  $Mà:$

  $BC=MB+MC$

  $BC=2AM (AM=MB=MC)$

  $10=2AM$

  $AM=5(cm)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )