Một tấm thảm hình thoi có các đường chéo lần lượt là 4m và 3,5m được trải trên nền một căn phòng hình chữ nhật có các kích thước 6m và 4,5.Tính diện t

Question

Một tấm thảm hình thoi có các đường chéo lần lượt là 4m và 3,5m được trải trên nền một căn phòng hình chữ nhật có các kích thước 6m và 4,5.Tính diện tích phần chưa được trải thảm

in progress 0
Skylar 5 tháng 2021-07-15T09:30:47+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:32:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      diện tích tấm thảm đó là:

               (4x 3.5): 2= 7(m2)

       diện tích căn phòng đó là:

                6×4.5=27(m2)

        diện tích chưa đc trải thảm là:

                 27-7=20(m2)

                      đs:20m2   

  0
  2021-07-15T09:32:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích tấm thảm là:

         4 x 3,5 : 2 = 7 (m2)

  Diện tích căn phòng là:

          6 x 4,5 = 27 (cm2)

  Diện tích phần chưa được trải là:

          27 – 7 = 20 (cm2)

                                         Có gì sai bạn bảo mình nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )