một tấm vải 36m .lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vai mỗi mảnh dài 1 1/5 m lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải .

Question

một tấm vải 36m .lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vai mỗi mảnh dài 1 1/5 m lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải . hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần 2 dài bao nhiêu mét

in progress 0
Adeline 4 tuần 2021-08-17T06:35:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:37:07+00:00

  Đổi 1 1/5m=6/5m

  16 mảnh vải cắt lần thứ nhất có chiều dài là:
   16 x 6 : 5=19,2 (m)
  Sau khi cắt lần thứ nhất chiều dài mảnh vải còn lại là:
   36 – 19,2=16,8 (m)
  Mỗi mảnh vãi cắt lần hai có chiều dài số mét là:
   16,8 : 6=2,8m

  0
  2021-08-17T06:37:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Đổi 1 1/5 = 6/5 m
  16 mảnh vải cắt ở lần 1 dài là:
                          6/5 nhân 16 = 19,2 m
  Sau khi cắt lần 1, người ta còn số vải là:
                           36 – 19,2 = 16,8 m
  1 mảnh vải cắt ra ở lần 2 dài là:
                           16,8 : 6 = 2,8 m
                                        Đáp số : 2,8 m vải

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )