một tấm vải 36m .lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vai mỗi mảnh dài 1 1/5 m lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải .

Question

một tấm vải 36m .lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vai mỗi mảnh dài 1 1/5 m lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải . hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần 2 dài bao nhiêu mét

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-08-17T06:30:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:32:12+00:00

  Đổi 1 1/5m=6/5m

  16 mảnh vải cắt lần thứ nhất có chiều dài là:
            16 x 6 : 5=19,2 (m)
  Sau khi cắt lần thứ nhất chiều dài mảnh vải còn lại là:
            36 – 19,2=16,8 (m)
  Mỗi mảnh vãi cắt lần hai có chiều dài số mét là:

            16,8 : 6=2,8m

  Vậy mỗi mảnh vải cắt ra ở lần 2 là 2,8m

   

  0
  2021-08-17T06:32:45+00:00

  Đổi: $1 \dfrac{1}{5} m = \dfrac{6}{5} m$.

  Độ dài của 16 mảnh vải đã cắt lần đầu là

  $16 \times \dfrac{6}{5} = 19,2$ (m)

  Vậy độ dài của mảnh vải còn lại là

  $36 – 19,2 = 16,8$ (m)

  Vậy mỗi mảnh vải ở lần cắt thứ hai có độ dài là

  $16,8 : 6 = 2,8$ (m)

  Đáp số: $2,8 (m)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )