Một tảng băng hình trụ có bề dầy h=0,2m và diện tích đáy S=1m² thả trong một bể nước. a/ cần phải đặt lên một tảng băng một hòn đá có khối lượng bằng

Question

Một tảng băng hình trụ có bề dầy h=0,2m và diện tích đáy S=1m² thả trong một bể nước.
a/ cần phải đặt lên một tảng băng một hòn đá có khối lượng bằng bao nhiêu để tảng băng ngập hoàn toàn trong nước.
b/ xác định lực do tảng băng tác dụng lên hòn đá.
Biết khối lượng riêng của nước, của băng , của đá lần lượt là 1000kg/m³, 900kg/m³, 2200kg/m³.

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-03T22:58:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T22:59:34+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{m_{da}} = 20kg\\
  b.N = 200N
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Khối lượng tảng băng là:

  \(m = DV = DSh = 900.1.0,2 = 180kg\)

  Trọng lượng tảng băng là:

  \(P = 10m = 10.180 = 1800N\)

  Lực đẩy acsimet tác dụng vào tảng băng khi nó bị chìm hoàn toàn trong nước là:

  \({F_A} = {d_n}V = 10{D_n}.Sh = 10.1000.1.0,2 = 2000N\)

  Để tảng băng ngập hoàn toàn trong nước thì tổng trọng lượng của tảng băng và hòn đá phải bằng lực đẩy acsimet

  \(\begin{array}{l}
  {F_A} = P + {P_{da}}\\
   \Rightarrow {P_{da}} = F – P = 2000 – 1800 = 200N
  \end{array}\)

  Khối lượng hòn đá là:

  \({m_{da}} = \dfrac{{{P_{da}}}}{{10}} = \dfrac{{200}}{{10}} = 20kg\)

  b.

  Vì hòn đá nằm cân bằng trên băng nên lực do tảng băng tác dụng lên hòn đá bằng trọng lượng của hòn đá.

  \(N = {P_{da}} = 200N\)

  0
  2021-08-03T22:59:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )