Một tàu chạy với vận tốc 18km/h thì xuống dốc,chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s^2.Chiều dài dốc là 330m.Tính thời gian để đầu tàu xu

Question

Một tàu chạy với vận tốc 18km/h thì xuống dốc,chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s^2.Chiều dài dốc là 330m.Tính thời gian để đầu tàu xuống dốc và vận tốc ở cuối dốc

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-09-06T05:18:48+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:20:19+00:00

  Đáp án:

  18km/h=5m/s

  Thời gian để đàu tàu xuống hết dốc là:

  S=v.t+1/2.a.t2

  330=5.t+1/2.0,4.t2

  ⇒t=30(s)

  Giải thích các bước giải:

  Vui lòng đừng báo cáo 

   

  0
  2021-09-06T05:20:42+00:00

  Đáp án:

         $t = 30s$  
         $v_t = 17 m/s$

  Giải thích các bước giải:

     Đổi: $v_0 = 18km/h = 5m/s$ 

  Ta có: $s = v_0t + \dfrac{at^2}{2}$ 

  Suy ra: $330 = 5.t + \dfrac{0,4.t^2}{2}$ 

  $\to 0,4t^2 + 10t – 660 = 0$ 

  Giải ra ta được $t_1 = – 55$ (loại);   $t_2 = 30$ (nhận). 

  Thời gian để tàu xuống dốc là: $t = 30s$

   Vận tốc của tàu ở ngay chân dốc là: 

    $v_t = v_0 + at = 5 + 0,4.30 = 17 (m/s)$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )