Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc là 28,4km/h, khi ngược dòng có vận tốc là 18,6km/h. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc dòng nước

Question

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc là 28,4km/h, khi ngược dòng có vận tốc là 18,6km/h. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc dòng nước. Bạn làm đúng nhất cho mik nhé

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-27T08:42:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:43:40+00:00

  vận tốc dòng nước là :

  ( 28,4 – 18,6 ) : 2 = 4,9 ( km / h )

  vận tốc tàu thuỷ khí nước lặng là :

  18,6 + 4,9 = 23,5 ( km / h )

  0
  2021-07-27T08:44:15+00:00

  V xuôi = V thuyền + V dòng nước   ( Tổng )

  V ngược = V thuyền – V dòng nước ( Nếu V thuyền lớn hơn ) ( Hiệu )

  Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng:

  ( 28,4 + 18,6 ) : 2 = 23,5 ( km/h )

  Vận tốc của dòng nước: 28,4 – 23,5 = 4,9 ( km/h )

  Đ/s: 23,5 km/h; 4,9 km/h

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )