Một tế bào có các NST kí hiệu kí AaBbDd a>Khi tế bào trên thực hiện quá trình nguyên phân , hãy kí hiệu bộ NST của tế bào ở kỳ đầu, kỳ giữa , kì sau

Question

Một tế bào có các NST kí hiệu kí AaBbDd
a>Khi tế bào trên thực hiện quá trình nguyên phân , hãy kí hiệu bộ NST của tế bào ở kỳ đầu, kỳ giữa , kì sau , kì cuối
b>Trong quá trình nguyên phân do ảnh hưởng của hóa chất consixin nên thoi phân bào ko hình thành .Hãy cho bt :
+>Số lượng NST trong mỗi tế bào con là bao nhiêu?
+>Kí hiệu bộ NST trong tế bào con

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-08T11:18:18+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T11:20:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. Kì đầu chứa 2n NST kép: AAaaBBbbDDdd

  Kì giữa chứa 2n NST kép:AAaaBBbbDDdd

  Kì sau chứa 4nNST đơn : AAaaBBbbDDdd

  Kì cuối chứa 2n NST đơn:  AaBbDd

  b. Vì thoi phân bào ko hình thành tế bào nhân đôi nhưng không phân li

  => Số lượng NST tring mỗi tế bào con là 4n = 6

  Kí hiệu bộ NST : AAaaBBbbDDdd

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )