Một tế bào của lúa nước có 24 nhiễm sắc thể ,đang bước vào kì giữa của quá trình phân bào. Hỏi số cromatide và số tâm động có trong 10 tế bào?

Question

Một tế bào của lúa nước có 24 nhiễm sắc thể ,đang bước vào kì giữa của quá trình phân bào. Hỏi số cromatide và số tâm động có trong 10 tế bào?

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-09-02T09:07:53+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:09:38+00:00

  Số nhiễm sắc thể kép là $24.10=240$ nhiễm sắc thể kép

  Số tâm động. $24.10=240$ tâm động

  Số cromatit. $24.2.10=480 $

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )