Một tế bào nguyên phân một số liên tiếp tạo các tế bào con chứa 1280 NST trong đó có 1260 NST được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường . Số NS

Question

Một tế bào nguyên phân một số liên tiếp tạo các tế bào con chứa 1280 NST trong đó có 1260 NST được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường . Số NST trong tế bào ban đầu và số lần nguyên phân được là bao nhiêu? A. 10 lần và 7 NST
B. 6 lần và 20 NST
C. 7 lần và 10 NST
D. 6 lần và 10NST

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-28T12:34:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:36:00+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Gọi k là số lần nguyên phân, 2n là bộ NST của loài

  Theo bài ra ta có:

  $2^{k}$ x 2n = 1280 (1)

  ($2^{k}$ – 2) x 2n = 1260 (2)

  Lấy (1) trừ (2) ta có: 2n x 2 = 1280 – 1260 = 20 → 2n = 10

  Thay vào (1) ta có: $2^{k}$ x 10 = 1280 → k = 7 

  0
  2021-10-28T12:36:14+00:00

  Đáp án:C

   

  Giải thích các bước giải:

  _ ta có: 2n×2=1280-1260=20=>2n=10

  _ ta có :2k×10=1280=>k=7

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )